David Holland

Keresztelő Szent János egyik érdekes tulajdonsága az volt, hogy gyermekkorától erős volt lélekben. (Lukács 1:80) Rá volt bízva az a feladat, hogy Izrael népét visszafordítsa Isten útjára, és elkészítse unokatestvére, a názáreti Jézus részére az utat. Ezekkel a neki szánt feladatokkal bizony elég erősnek kellett lennie szellemben. Mindannyiunknak szüksége van erősségre a szellemünkben, bármi is legyen az elhívásunk az életben. Mindannyiunknak meg kell harcolni a hitnek a szép harcát (1. Tim 6:12) mert ez a feladatunk. Salamon azt mondta „A férfiú lelke elviseli a maga erõtlenségét; de a megtört lelket ki viseli el?” (Példabeszédek 18:14) Tehát az érdekünk az, hogy erősek maradjunk szellemben. Most megvizsgáljuk hogy is érhetjük ezt el. Ahhoz, hogy a fizikai testünket jó karban tartsuk edzenünk kell, és éppúgy meg kell ezt tennünk szellemben is.

Itt van néhány ajánlat ezzel kapcsolatban:
1. Közeli kapcsolat fenntartása az Atyával és Jézussal. Ezt a „világosságban járással” 1 János 1:3-7 alapján tesszük. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Istennel, másokkal és önmagunkkal is őszinték és igazak vagyunk. Ebben segít az úrvacsora, emlékezve az áldozatra őszintén megvizsgálva magunkat.
2. Folyamatosan olvassuk Isten igéjét és gondolkozzunk rajta (Jozsué 1:8), azért „mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz”.
3. Vidámak és örvendetesek legyetek. Sokan közületek ismerik Nehemiás 8:10-et “és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erõsségtek”. Muszály vidámnak és örömtelinek maradni a körülményeink ellenére . Pál apostol azt írta a patkányokkal teli undorító börtöncellájából “Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! (Filippi 4:4) Vegyétek észre az ismétlését az “örüljetek” szónak.
4. Nyilvánosan is valljátok meg Jézus Krisztust mint megváltótokat. “Mondom pedig néktek: Valaki vallást tesz én rólam az emberek elõtt, az embernek Fia is vallást tesz arról az Isten angyalai elõtt” (lukács 12:8) . Emlékezzetek, az angyalok azok akik az Ő akaratát véghezviszik a mi érdekünkben (Zsidókhoz 1:14). Ha nem beszélünk másoknak a hitünkről, szerencsétlenek, nyomorúságosak leszünk.
5. Járj szeretetben (Efezus 5:1-2) és bocsáss meg mindenkinek mindent (Márk 11:25)

Most gondoljunk azokra a dolgokra amelyekkel szellemben csak gyengítjük magunkat
1. Nem fordítunk elég időt arra, hogy Isten trónja elé járuljunk, hogy szeressük Őt és élvezzük az Ő jelenlétét. Isten féltékeny a mi szeretetünkre és hiányzunk Neki ha nem vesszük Őt figyelembe (Jakab 4:4)
2. Nem fordítunk elég időt a szellemi táplálékunkra, a bibliára.
3. Rossz társaság és a közeli barátok rossz megválasztása. „Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok” (1 Korintus 15:33). Úgyszintén “A ki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; a ki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.” (Példabeszédek 13:20)
4. Ha engedjük a testünk kívánságait uralkodni rajtunk. A túlsúlyosság, elhízottság az egyházban éppen úgy jelen van mint a világban. Nem szabad, hogy a hozzáállásunk az legyen hogy: ha jól esik . jó íze van akkor csinald (vagy edd meg). Pál apostol azt mondja “Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. “(1 Cor 9:27)
5. Ha olyat teszünk amit tudjuk, hogy rossz – ha folyamatosan ezt tesszük akkor tönkretesszük a hitünket és gyengítjük a szellemünket (1 Timóteus 1 :19)
6. Állandóan panaszkodni és keseregni ( 1 Korintus 10:10) Tanuljuk meg, hogy hálásak legyünk , ez a hálaadó viselkedés szellemben erősen tart bennünket.