"İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır; ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur", (Matta 7 : 24,25).

David ve Véronique Holland Fransa'nın kuzey bölgesinde yaşayan atanmış iki hizmetkardır. Ulusları değiştiren vizyonları Tanrı Sözü'nü açık ve net olarak ödün vermeksizin öyle bir şekilde öğretmek ve vaaz etmek ki günlük yaşamımıza kolaylıkla uygulanabilsin. Bunu uluslararası konferansalar ve İngilizce & Fransızca dillerindeki Kutsak Kitap mektuplaşma kursu aracılığıyla gerçekleştirmektedirler. Çok dilli site İngilizce sesli öğretişlerin (audio kayıtlı) yanı sıra çeşitli dillerde olan mesajlar da bulundurmaktadır. Bu sitede aynı zamanda kitap, CD, kaset & Kutsal Kitap mektuplaşma kursu gibi Hizmet materyallerine de ulaşmak mümkündür.